Available translations: English

Mae bywyd ar y ddaear yn dibynnu ar bridd iach ac eto mae'n aml yn cael ei gymryd yn ganiataol.

O fewn tirwedd Cymru mae pridd a mawn yn uchel ar yr agenda ar gyfer system ac amgylchedd amaethyddol cynaliadwy a gwydn.

Dyma'r adroddiadau sy'n ymwneud â thema, gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...