Available translations: English

Mae holl ffynonellau nwyon tŷ gwydr a’u tynnu o'r amgylchedd yn hynod bwysig ar gyfer defnydd cynaliadwy o dir Cymru yn y dyfodol.

Mae allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr a’u tynnu o systemau amaethyddol Cymru yn cynnwys allyriadau net yr adroddwyd amdanynt yn sectorau Amaethyddiaeth a Defnyddio Tir, Newid Defnydd o Dir a Choedwigaeth (LULUCF) o’r Rhestr Nwyon Tŷ Gwydr. 

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...