Available translations: English

Mae’r genedl Gymreig yn gysylltiedig iawn â’r môr, ac mae 60% o’r boblogaeth yn byw wrth yr arfordir neu’n agos ato.

Mae’r anheddiad pellaf yng Nghymru dim ond yn 50 milltir o Fôr Iwerddon, ac mae'r economi arfordirol yn cynrychioli canran sylweddol o CDG cenedlaethol drwy dwristiaeth, porthladdoedd a chludiant. 

Felly, mae’r asesiad o ddata mewn perthynas â’r rhyngwyneb rhwng y tir a’r môr a wneir gan ERAMMP yn agwedd hanfodol ar Amgylchedd Naturiol Cymru.  

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...