Available translations: English

Ein defnydd o gwcis ar wefan ERAMMP

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau’r we, rydym eisiau eu gwneud yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae hyn weithiau’n golygu gosod rhywfaint o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bach o’r enw cwcis.  Ni ellir eu defnyddio i ganfod pwy ydych.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella’r gwasanaethau ar eich cyfer trwy, er enghraifft, alluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes yn rhaid i chi roi’r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg; adnabod eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair fel nad oes yn rhaid i chi wneud hyn ar gyfer pob tudalen ar y we y byddwch eisiau ei gweld; mesur faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau, er mwyn eu gwneud yn haws i’w defnyddio a bod digon o allu yno i sicrhau eu bod yn gyflym.

Nid yw’r wybodaeth a gesglir yn cael ei rhannu gyda sefydliadau eraill.

Cwcis ar gyfer gwella gwasanaeth
Google Analytics

Mae gwefan ERAMMP yn cael ei chynnal a’i chadw gan CEH. Mae CEH yn defnyddio gwasanaeth Google Analytics. Mae Google Analytics yn gosod cwcis i’n helpu ni i amcangyfrif yn gywir nifer yr ymwelwyr â’r wefan a maint y defnydd. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau bod y gwasanaeth ar gael pan fyddwch ei angen ac yn gyflym.

Enw: _utma
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Dod i ben: 2 flynedd

Enw: _utmb
ynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Dod i ben: 30 munud

Enw: _utmc
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn gadael y porwr

Enw: _utmz
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap a gwybodaeth am y ffordd y cyrhaeddwyd y safle (e.e. yn uniongyrchol neu trwy ddolen, chwiliad organig neu chwiliad â thâl)
Dod i ben: 6 mis

Am fwy o fanylion am y cwcis a osodir gan Google Analytics, gweler eu gwybodaeth nhw.

Gwasanaethau trydydd partïon

Mae gwefan CEH hefyd yn cynnwys botymau ‘rhannu’ wedi eu sefydlu i alluogi defnyddwyr y safle i rannu erthyglau’n hawdd gyda’u ffrindiau a’u cydweithwyr trwy nifer o rwydweithiau cymdeithasu poblogaidd, er enghraifft, Facebook, Twitter neu Google+. Gall y safleoedd hyn osod cwcis os ydych yn clicio drwodd. Nid yw CEH yn rheoli’r gwaith o ledaenu’r cwcis hyn a dylech wirio gwefan berthnasol y trydydd parti am fwy o wybodaeth am y rhain.

Mwy o wybodaeth

Gallwch reoli’r ffeiliau bach hyn eich hun a dysgu mwy amdanynt trwy gyngor yn AboutCookies.org.