Available translations: English

Mae coetiroedd yn cynnig llawer o gyfleoedd yng Nghymru a’r tu hwnt.

Mae adfer coetiroedd presennol a chreu coetiroedd newydd yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, datblygu gwydnwch ecosystemau a sicrhau potensial cynhyrchiol coetiroedd.  

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru wedi nodi coetiroedd fel blaenoriaeth uchel ar gyfer amgylchedd Cymru. Mae Coedwig Cenedlaethol Cymru yn anelu at ddatblygu coetiroedd cysylltiedig o safon a fydd yn cynyddu mynediad y genedl i goetiroedd a’r amser gellir ei dreulio ynddynt, gan gefnogi iechyd, lles a denu ymwelwyr i Gymru. 

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...