Available translations: English

Mae’n cryfhau cynhyrchiant yr ecosystem lle mae gan bob rhywogaeth, waeth pa mor fawr neu fach, rôl bwysig i’w chwarae.

Yng Nghymru drwy ERAMMP, mae monitro a modelu bioamrywiaeth yn cefnogi penderfyniadau polisi a rheoli i sicrhau bod tirwedd naturiol, cynaliadwy a gwydn ar gael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...