Available translations: English

Mae Cymru yn wlad â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog sy’n amlwg ar draws y dirwedd naturiol.  

Mae olrhain cyflwr y safleoedd hyn o dreftadaeth ddiwylliannol yn elfen bwysig o amgylchedd integredig, gwerthfawr a naturiol Cymru.  

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...