Available translations: English

Gan weithio ar y cyd i wneud ein hamgylchedd naturiol yn gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Mae ERAMMP, ffermwyr a pherchnogion tir yn gweithio gyda’i gilydd i wneud ein hamgylchedd naturiol yn gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, drwy gymryd rhan mewn monitro amgylcheddol gwerthfawr.  

Mae Arolwg Maes Cenedlaethol ERAMMP yn datblygu ar sail data monitro'r gorffennol o Raglen Monitro a Gwerthuso Glastir (GMEP), gan sefydlu hyder yn ein sylfaen tystiolaeth i wneud penderfyniadau gwell a llywio polisi.  

Gan weithio gyda’n gilydd, gallwn ni wneud gwahaniaeth a fydd yn fuddiol i ddyfodol amaethyddol ac amgylcheddol Cymru.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn...