Available translations: English

Y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Prosiect i adnabod opsiynau ac i ddatblygu argymhellion sydd wedi eu cytuno, ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol yn eu cyfanrwydd i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP. 

Adroddiad Prosiect - Crynodeb Gweithredol: Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen) Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Executive-Summary-2016-11-30.pdf
bilingual, 3 pages, 804KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno: Adrodd ar brosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellion Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-Summary-2016-11-30.pdf
(13 tudalen) 1.5MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad  Yr adroddiad cyfan Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-2016-11-30.pdf
(56 tudalen) 2.3MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau  Atodiadau'r adroddiad Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Appendices-2016-10.pdf
(254 tudalen) 5.6MB

Papurau Briffio Technolegol Opsiynau’r Dyfodol (Tachwedd 2016)

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y Dinesydd Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Citizen-Science-2016-11-30.pdf
1.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu Dear Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Earth-Observation-2016-11-30.pdf
2.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddol Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Molecular-Environmental-DNA-2016-11-30.pdf
1.4MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a Gwybodeg Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Data-Informatics-2016-11-30.pdf
520KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr Croyw Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Freshwater-Monitoring-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb Brys Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Emergency-Response-2016-11-30.pdf
700KB