Available translations: English

Mae mynediad at Amgylchedd Naturiol Cymru yn bwysig ar gyfer llawer o werthoedd cymdeithasol. 

Gan gynnwys ansawdd troetffyrdd cyhoeddus, mae'r mynediad hwn yn bwysig ar gyfer defnydd gan y cyhoedd, mwynhad a gwerthfawrogi'r amgylchedd naturiol.  

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...