Available translations: English

Adeiladu hyder yn ein sylfaen tystiolaeth ar gyfer Fforest Genedlaethol Cymru. 

Comisiynwyd ERAMMP i gynnal Adolygiad o Dystiolaeth y Goedwig Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru â’r nod o ddarparu tystiolaeth allweddol am fanteision ac anfanteision posib creu coetiroedd, ehangu’r coetiroedd a rheoli coetiroedd sydd wedi’u tanreoli, i ddarparu sylfaen tystiolaeth i lywio datblygiad Goedwig Genedlaethol i Gymru.
 

‘The evidence review will help determine the most appropriate inputs Welsh Government can take to produce beneficial outputs and outcomes for Wales. It will inform the nature of the National Forest in Wales programme in areas including woodland restoration, creation, expansion and management’

- Mark Drakeford, The First Minister for Wales (2018)