Available Translations:

Gan ystyried gofynion ymbellhau cymdeithasol a mesurau lliniaru Llywodraeth y DU a Chymru, mae'r arolwg maes a gynlluniwyd ar gyfer 2020 wedi'i ohirio am o leiaf 12 wythnos o’r 23ain o Fawrth 2020. Byddwn yn diweddaru'r hysbysiad hwn pan fydd gwybodaeth bellach ar gael.

A dderbynioch chi lythyr gan y Swyddfa Arolygu?

Cyflymwch y broses gymeradwyo trwy lenwi'ch ymateb gyda'r ffurflen ar-lein hon. Sicrhewch fod eich llythyr wrth law.