Available translations: English

Rôl ERAMMP wrth gefnogi SLM a SFS yng Nghymru

Mae ERAMMP yn datblygu mewnwelediad i Reoli Tir yn Gynaliadwy (SLM) tirwedd Cymru trwy hyrwyddo cydweithrediad â chonsortiwm mawr o bartneriaid gan ddod â'r gorau o'u harbenigedd a gweithgareddau parhaus ar draws y gymuned monitro a modelu.

I lansio cyfnod contract newydd y rhaglen, cynhaliwyd digwyddiad ‘Rôl ERAMMP wrth gefnogi SLM ac SFS yng Nghymru’ yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd ar 17 Mai 2023.

Isod mae recordiad o'r cyfarfod, y sleidiau a gyflwynwyd, ymatebion i gwestiynau ar-lein nas atebwyd yn y cyfarfod, y ddogfen ddangosydd a amlygwyd i'w lledaenu a dogfennaeth berthnasol arall.

Digwyddiad ERAMMP Mai 2023 - Recordio cyfarfod

Digwyddiad ERAMMP Mai 2023 - Agenda

Digwyddiad ERAMMP Mai 2023 - Sleidiau

Digwyddiad ERAMMP Mai 2023 - Rhestr presenoldeb

Digwyddiad ERAMMP Mai 2023 - Rhestr o ddangosyddion