Available Translations:

Sut ydwyf yn cysylltu ag ERAMMP ?

Mae staff Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol (PCE, PCBB, PCAP) wedi neilltuo pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau yn gysylltiedig ag ERAMMP - e-bostiwch Swyddfa’r Rhaglen am fanylion.

Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU, Bangor
Canolfan Amgylchedd Cymru,
Ffordd Deiniol
Bangor, Gwynedd
LL57 2UT

erammp@ceh.ac.uk

01248 37 4500