Available Translations:

Rydym wedi cyhoeddi 12 set o ddata maes RhMGG manwl a llawn ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH (CDGA). Mae’r rhain yn ymwneud â samplau a gymerwyd a sylwadau a wnaed yn ystod arolygon maes RhMGG rhwng 2013 a 2016.

Priddoedd

Robinson, D.A et al. (2019). Topsoil physico-chemical properties from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/0fa51dc6-1537-4ad6-9d06-e476c137ed09

Keith, A.M. et al. (2019). Topsoil meso-fauna data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2014. NERC Environmental Information Data Centre.  https://doi.org/10.5285/1c5cf317-2f03-4fef-b060-9eccbb4d9c21

Lebron, I. et al (2020). Topsoil particle size distribution from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/d6c3cc3c-a7b7-48b2-9e61-d07454639656

Evans, C.D.; Scholefield, P.; Rawlins, B.; Grebby, S.; Jones, P.; Williamson, J.M. (2020). Unified peat map for Wales. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/58139ce6-63f9-4444-9f77-fc7b5dcc00d8

Dŵr Croyw

Scarlett, P. et al.  (2020). Pond quality metrics from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/687b38d3-2278-41a0-9317-2c7595d6b882

Scarlett, P.; Edwards, F.; Astbury, S.; Burden, A.; Carter, H.; Emmett, B.A.; Garbutt, A.; Henrys ,P. A.; Keenan, P.; Owen, A.; Sharps, K.; Williams, B.; Wood, C.M. (2020). Headwater stream quality metrics from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/e305fa80-3d38-4576-beef-f6546fad5d45

Tirwedd

Maskell, L.C. et al.  (2020). Landscape and habitat area data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/82c63533-529e-47b9-8e78-51b27028cc7f

Maskell, L.C. et al. (2020). Landscape point feature data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/9f8d9cc6-b552-4c8b-af09-e92743cdd3de

Maskell, L.C. et al. (2020). Landscape linear feature data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/f481c6bf-5774-4df8-8776-c4d7bf059d40

Llystyfiant

Smart, S.M. et al. (2020). Vegetation plot data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/71d3619c-4439-4c9e-84dc-3ca873d7f5cc

Botham, M.; Peyton, J.; Tordoff, G.; Edwards, M.; Alison, J.; Astbury, S.; Burden, A.; Emmett, B.A.; Garbutt, A; Henrys, P.; Owen, A.; Smart, S.M.; Sharps, K.; Williams, B; Wood, C.M. (2020). Insect pollinator and flower data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales, 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/3c8f4e46-bf6c-4ea1-9340-571fede26ee8

Peillwyr

Botham, M.; Peyton, J.; Tordoff, G.; Edwards, M.; Alison, J.; Astbury, S.; Burden, A.; Emmett, B.A.; Garbutt, A; Henrys, P.; Owen, A.; Smart, S.M.; Sharps, K.; Williams, B; Wood, C.M. (2020). Insect pollinator and flower data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales, 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/3c8f4e46-bf6c-4ea1-9340-571fede26ee8

Adar

Siriwardena, G.M.; Taylor, R.M.; Norfolk, D.; Jones, K.; Alison, J.; Astbury, S.; Burden, A.; Emmett, B.A.; Garbutt, A. ; Henrys, P.; Owen, A.; Smart, S.M.; Sharps, K.; Williams, B.; Wood, C.M. (2020). Bird counts from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/31da0a94-62be-47b3-b76e-4bdef3037360

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)