Available Translations:

Rydym wedi cyhoeddi 12 set o ddata maes RhMGG manwl a llawn ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH (CDGA). Mae’r rhain yn ymwneud â samplau a gymerwyd a sylwadau a wnaed yn ystod arolygon maes RhMGG rhwng 2013 a 2016.

Priddoedd

Lebron, I. et al (2020). Topsoil particle size distribution from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/d6c3cc3c-a7b7-48b2-9e61-d07454639656

Robinson, D.A et al. (2019). Topsoil physico-chemical properties from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/0fa51dc6-1537-4ad6-9d06-e476c137ed09

Keith, A.M. et al. (2019). Topsoil meso-fauna data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2014. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/58139ce6-63f9-4444-9f77-fc7b5dcc00d8

Dŵr Croyw

Scarlett, P. et al.  (2020). Pond quality metrics from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/687b38d3-2278-41a0-9317-2c7595d6b882

Scarlett, P.; Edwards, F.; Astbury, S.; Burden, A.; Carter, H.; Emmett, B.A.; Garbutt, A.; Henrys ,P. A.; Keenan, P.; Owen, A.; Sharps, K.; Williams, B.; Wood, C.M. (2020). Headwater stream quality metrics from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/e305fa80-3d38-4576-beef-f6546fad5d45

Tirwedd

Maskell, L.C. et al.  (2020). Landscape and habitat area data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/f481c6bf-5774-4df8-8776-c4d7bf059d40

Llystyfiant

Smart, S.M. et al. (2020). Vegetation plot data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. https://doi.org/10.5285/71d3619c-4439-4c9e-84dc-3ca873d7f5cc

Botham, M.; Peyton, J.; Tordoff, G.; Edwards, M.; Alison, J.; Astbury, S.; Burden, A.; Emmett, B.A.; Garbutt, A; Henrys, P.; Owen, A.; Smart, S.M.; Sharps, K.; Williams, B; Wood, C.M. (2020). Insect pollinator and flower data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales, 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. 

Peillwyr

Botham, M.; Peyton, J.; Tordoff, G.; Edwards, M.; Alison, J.; Astbury, S.; Burden, A.; Emmett, B.A.; Garbutt, A; Henrys, P.; Owen, A.; Smart, S.M.; Sharps, K.; Williams, B; Wood, C.M. (2020). Insect pollinator and flower data from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales, 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre. 

Adar

Siriwardena, G.M.; Taylor, R.M.; Norfolk, D.; Jones, K.; Alison, J.; Astbury, S.; Burden, A.; Emmett, B.A.; Garbutt, A. ; Henrys, P.; Owen, A.; Smart, S.M.; Sharps, K.; Williams, B.; Wood, C.M. (2020). Bird counts from the Glastir Monitoring and Evaluation Programme, Wales 2013-2016. NERC Environmental Information Data Centre.

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl gwahanol gytundebau masnach ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill yr amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.