Available Translations:

 

Comisiynwyd yr adolygiad yma gan Lywodraeth Cymru gan ERAMMP er mwyn darparu tystiolaeth allweddol o fuddion ac anfanteision posibl creu coetir, ehangu coetir a rheoli coetir a danreolir, er mwyn darparu cronfa dystiolaeth ar gyfer hysbysu datblygu Coedwig Genedlaethol i Gymru.

ERAMMP Adroddiad-32: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adolygiad Tystiolaeth Coedwig
PDF icon ERAMMP Rpt-32 Adolygiad Tystiolaeth Coedwig v1.0_cy.pdf
48 tudalen, 813KB
 
ERAMMP Adroddiad-33: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-1 Bioamarywiaeth
PDF icon ERAMMP Rpt-33 NF Adroddiad-1 Bioamarywiaeth v1.0_cy.pdf
72 tudalen, 879KB
 
ERAMMP Adroddiad-34: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-2 Rheoli Coetir sydd heb ei Reoli'n Ddigonol
PDF icon ERAMMP Rpt-34 NF Adroddiad-2 Heb ei reoli v1.0_cy.pdf
16 tudalen, 223KB
 
ERAMMP Adroddiad-35: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-3 Diogelu ein Coetir ar gyfer y Dyfodol
PDF icon ERAMMP Rpt-35 NF Adroddiad-3 Dyfodol v1.0_cy.pdf
58 tudalen, 2.1MB
 
ERAMMP Adroddiad-36: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-4 Lliniaru Newid yn yr Hinsawdd
PDF icon ERAMMP Rpt-36 NF Adroddiad-4 Newid Hinsawdd v1.0_cy.pdf
258 tudalen, 4.2MB
 
ERAMMP Adroddiad-37: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-5 Gwasanaethau Ecosystemau
PDF icon ERAMMP Rpt-37 NF Adroddiad-5 Gwasanaethau Ecosystemau v1.0_cy.pdf
92  tudalen, 1.4MB
 
ERAMMP Adroddiad-38:  Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-6 Economeg a Chyfrifo Cyfalaf Naturiol
PDF icon ERAMMP Rpt-38 NF Adroddiad-6 Economeg v1.0_cy.pdf
48 tudalen, 669KB
 
ERAMMP Adroddiad-39:  Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-7 Asesiad Inegredig
PDF icon ERAMMP Rpt-39 NF Adroddiad-7 Asesiad Inegredig v1.0_cy.pdf
14 tudalen, 360KB
Zip o holl PDFs CymruPackage icon ERAMMP Adolygiad Tystiolaeth Coedwig - zip o holl PDFs Cymru.zip
11.3MB

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.