Available Translations:

Mae syrfewyr maes ERAMMP yn dilyn llawlyfrau maes cynhwysfawr, i fod yn sicr o ddulliau trin a chasglu data a gweithdrefnau safonol a chyson.

ERAMMP-49 Llawlyfr Maes Llystyfiant 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-50 Llawlyfr Maes Dŵr Croyw 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-51 Llawlyfr Maes Priddoedd 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-52 Llawlyfr Maes Nodweddion Hanesyddol 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-53 Llawlyfr Maes Bioddiogelwch 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-71 Llawlyfr Maes Erydu Pridd 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-73 Llawlyfr Maes Mapio Coetir 2021

Nid eto ar gael

ERAMMP-76 Llawlyfr Maes Peillwyr 2021

Nid eto ar gael

Mae rhai dogfennau wedi eu hadolygu ers iddynt gael eu cyhoeddi’n wreiddiol fel fersiwn 1.0; dangosir hyn gan y rhifau fersiwn diwygiedig yn y dudalen hon. Manylir ar newidiadau a wnaed yn y blwch hanes fersiwn sydd yn y ddogfen.

Mae'r ffeiliau hyn yn ddogfennau gweithio mewnol y prosiect ac ar gael yn Saesneg yn unig.

Dysgu mwy...

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

Surveyor inspecting the grass

Beth sy'n digwydd yn yr arolwg? Beth sy'n cael ei archwilio a'i gasglu?

Black bull face

Pwy sy'n cynnal yr arolwg a sut mae'r data'n cael ei wirio?

Sheep staring at camera

Sut ydym yn cadw’r tir, yr anifeiliaid, a’r bobl yn ddiogel?

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl gwahanol gytundebau masnach ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i’r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)