“Dewisiadau’r Dyfodol”

Available Translations:

Opsiynau ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol integredig newydd ar gyfer Cymru (“Dewisiadau’r Dyfodol”) (Tachwedd 2016)

Prosiect i adnabod opsiynau ac i ddatblygu argymhellion sydd wedi eu cytuno, ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol yn eu cyfanrwydd i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Adroddiad Prosiect - Crynodeb Gweithredol: Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen)PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Executive-Summary-2016-11-30.pdf
(3 tudalen) 804KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno: Adrodd ar brosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellionPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-Summary-2016-11-30.pdf
(13 tudalen) 1.5MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad  Yr adroddiad cyfanPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-2016-11-30.pdf
(56 tudalen) 2.3MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau  Atodiadau'r adroddiadPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Appendices-2016-10.pdf
(254 tudalen) 5.6MB

Papurau Briffio Technolegol Opsiynau’r Dyfodol (Tachwedd 2016)

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y DinesyddPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Citizen-Science-2016-11-30.pdf
1.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu DearPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Earth-Observation-2016-11-30.pdf
2.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddolPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Molecular-Environmental-DNA-2016-11-30.pdf
1.4MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a GwybodegPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Data-Informatics-2016-11-30.pdf
520KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr CroywPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Freshwater-Monitoring-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb BrysPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Emergency-Response-2016-11-30.pdf
700KB

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.