Adroddiadau RhMGG

Available Translations:

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.

Cipolwg ar ganlyniadau RhMGGPDF icon GMEP-Glance-2017.pdf
1.2MB

Adroddiad Terfynol RhMGG, Crynodeb Gweithredol

PDF icon GMEP-Final-Report-Exec-Summ-2017.pdf
5.9MB
Adroddiad terfynol RhMGGPDF icon GMEP-Final-Report-2017.pdf
6.6MB
Atodiadau i adroddiad terfynol RhMGGPackage icon GMEP-Final-Report-Annexes2017.zip
33MB
Prif wefan Prosiect RhMGGhttps://www.gmep.wales/cy

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.