Available Translations:

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Maent yn crynhoi’r meddylfryd academaidd cyfoes ar ystod o bynciau arbenigol amaethyddol ac amgylcheddol, ac fe'u crëwyd i helpu i lywio'r Llywodraeth Gymraeg wrth iddi chwilio am farnion ar gynigion i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit.

Adroddiad 10a: Dadansoddiad IntegredigPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10a Dadansoddiad Integredig.pdf
27 tudalen, 391KB
Adroddiad 10b: Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10b Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd.pdf
26 tudalen, 314KB
Atodiad 1: Rheoli Maeth y Pridd (SNM) PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 1 Rheoli maethynnau pridd ar gyfer tir wedii wella v1.1.pdf
22 tudalen, 472KB
Atodiad 2: Rheoli’r BorfaPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 2 Rheoli Porfa v1.1.pdf
30 tudalen, 619KB
Atodiad 3: Rheoli Carbon y PriddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 3 Rheoli Carbon Pridd v1.1.pdf
70 tudalen, 929KB
Atodiad 4: Adeiladu Cadernid yr EcosystemPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 4 Adeiladu Cadernid yr Ecosystem v1.1.pdf
62 tudalen, 746KB
Atodiad 5: Adeiladu Cadernid mewn Systemau FfermyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 5 Adeiladu gwytnwch mewn systemau fferm v1.1.pdf
26 tudalen, 384KB
Atodiad 6: Ariannu Cyhoeddus a PhreifatPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 6 Cyllid cyhoeddus a phreifat v1.1.pdf
24 tudalen, 406KB
Atodiad 7: Defnyddio Systemau i Ostwng Allyriadau Nwyon Tŷ GwydrPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
31 tudalen, 887KB
Atodiad 8: Gwella Ansawdd yr Aer a LlesPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
68 tudalen, 677KB
Atodiad 9: Lleihau LlifogyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 9 Lleihau llifogydd v1.1.pdf
24 tudalen, 375KB

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 ym mis Gorffennaf 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.