Available Translations:

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis 2019 a 2020. Maent yn crynhoi’r meddylfryd academaidd cyfoes ar ystod o bynciau arbenigol amaethyddol ac amgylcheddol, ac fe'u crëwyd i helpu i lywio'r Llywodraeth Gymraeg wrth iddi chwilio am farnion ar gynigion i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit.

Adroddiad-10A: Dadansoddiad Integredig v2.0PDF icon ERAMMP Rpt-10A SFS Atodiad 10a Dadansoddiad Integredig v2.0_cy.pdf 
46 tudalen, 667KB
Adroddiad-10B: Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10b Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd.pdf
26 tudalen, 314KB
Adroddiad-1 Atodiad-1: Rheoli Maeth y Pridd (SNM) PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 1 Rheoli maethynnau pridd ar gyfer tir wedii wella v1.1.pdf
22 tudalen, 472KB
Adroddiad-2 Atodiad-2: Rheoli’r BorfaPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 2 Rheoli Porfa v1.1.pdf
30 tudalen, 619KB
Adroddiad-3 Atodiad-3: Rheoli Carbon y PriddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 3 Rheoli Carbon Pridd v1.1.pdf
70 tudalen, 929KB
Adroddiad-4 Atodiad-4A: Adeiladu Cadernid yr EcosystemPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 4 Adeiladu Cadernid yr Ecosystem v1.1.pdf
62 tudalen, 746KB

Adroddiad-25 Atodiad-4B: Adeiladu Gwytnwch Ecosystem ar Dir Ffermio Wedi’i Wella

PDF icon ERAMMP Rpt-25 Annex-4B Tir ffarmio wedi'i wella v1.0_cy.pdf 
90 tudalen, 735KB
Adroddiad-5 Atodiad-5: Adeiladu Cadernid mewn Systemau FfermyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 5 Adeiladu gwytnwch mewn systemau fferm v1.1.pdf
26 tudalen, 384KB
Adroddiad-6 Atodiad-6: Ariannu Cyhoeddus a PhreifatPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 6 Cyllid cyhoeddus a phreifat v1.1.pdf
24 tudalen, 406KB
Adroddiad-7 Atodiad-7: Defnyddio Systemau i Ostwng Allyriadau Nwyon Tŷ GwydrPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
31 tudalen, 887KB
Adroddiad-8 Atodiad-8: Gwella Ansawdd yr Aer a LlesPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
68 tudalen, 677KB
Adroddiad-9 Atodiad-9: Lleihau LlifogyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 9 Lleihau llifogydd v1.1.pdf
24 tudalen, 375KB

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 & 1.1 ym mis Gorffennaf 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.