Available Translations:

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

ERAMMP Adroddiad-56 Addasrwydd Data Lloeren a LiDAR ar gyfer Mapio GwrychoeddPDF icon ERAMMP Adroddiad-56 Addasrwydd Data Lloeren a LiDAR ar gyfer Mapio Gwrychoedd v1.0_cy.pdf
ERAMMP Adroddiad-85: Datblygiad Dangosydd 44, Statws Amrywiaeth Biolegol yng Nghymru Adroddiad TerfynolPDF icon ERAMMP Adroddiad-85 Dangosydd-44 Terfynol f1.0_cy.pdf
ERAMMP-95 Gwanwyn 2022 Cylchlythyr i berchennog tir a rheolwyr (Mawrth 2022)PDF icon Cylchlythyr ERAMMP-95 Gwanwyn 2022_cy.pdf
ERAMMP -88: Llawlyfr Maes Adar 2022PDF icon ERAMMP Doc-88 Birds Field Handbook 2022 v1.2.pdf (Saesneg yn unig)
ERAMMP Adroddiad-72: Cymhwyso Cyfrifiannell FABLE i fodelu llwybrau i ddefnydd cynaliadwy o dir yng NghymruPDF icon ERAMMP Adroddiad-72 Cymhwyso Cyfrifiannell FABLE i fodelu llwybrau i ddefnydd cynaliadwy o dir yng Nghymru v1.1.pdf

 

Efallai bod rhai dogfennau wedi'u diwygio ers iddynt gael eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion y newidiadau yn y blwch 'Hanes y Fersiwn' yn y ddogfen.

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw: