Available Translations:

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad 11: Crynodeb Blwyddyn 1PDF icon ERAMMP Adroddiad 11 Crynodeb Blwyddyn-1 v1.2.pdf
35 tudalen, 1.5MB
Adroddiad 12: Modelu ‘Quick Start’ (Cyfnod 1)PDF icon ERAMMP Adroddiad 12 QuickStart-1 v1.2.pdf
78 tudalen, 5.5MB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon ERAMMP Rpt-12TA1 QuickStart-1 Technical Annex v1.2.pdf
71 tudalen, 8.1MB
Adroddiad 13: Platfform Modelu Integredig (PMI)PDF icon ERAMMP Adroddiad 13 PMI (IMP) v1.0.pdf
16 tudalen, 690KB

Adroddiad 14: Datblygu Dulliau Mapio Cynefinoedd ar Raddfa Lai
PDF icon ERAMMP Adroddiad 14 Mapio Cynefinoedd (Habitat) v1.0.pdf
8 tudalen, 145KB
Adroddiad 15: Dethol Sgwariau Arolwg Maes ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 15 Dethol Sgwariau Arolwg (Square) v1.0.pdf
14 tudalen, 225KB
Adroddiad 16: Adolygiad Gweithgareddau Monitro Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 16 Adolygiad Monitro CNC (NRW) v1.0.pdf
14 tudalen, 195KB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon Report 16TA1 NRW Monitoring Review Technical Annexes v1.0.pdf
18 tudalen, 455KB
Adroddiad 17: Adolygiad Monitro CoetiroeddPDF icon ERAMMP Adroddiad 17 Adolygiad Coetiroedd (Woodland) v1.0.pdf
24 tudalen, 290KB
Adroddiad 18: Technolegau i Gasglu Tystiolaeth ynghylch Erydiad PriddPDF icon ERAMMP Adroddiad 18 Erydiad Pridd (Erosion) v1.0.pdf
26 tudalen, 530KB
Adroddiad 19: Adolygiad Monitro Rhyngwyneb Tir a MôrPDF icon ERAMMP Adroddiad 19 Rhyngwyneb Tir a Mor (LSI) v1.0.pdf
20 tudalen, 490KB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon Report 19TA1 LSI Technical Annex v1.0.pdf
46 tudalen, 1.1MB
Adroddiad 20: Ailddadansoddi data ar gyfer SoNaRRPDF icon ERAMMP Adroddiad 20 SoNaRR v1.0.pdf
20 tudalen, 1.2MB
Adroddiad 21: Adolygu Tueddiadau mewn Carbon UwchbriddPDF icon ERAMMP Adroddiad 21 Carbon Uwchbridd (SoilC) v1.0.pdf
26 tudalen, 785KB
Adroddiad 22: Adolygiad o Gyfraniad Cofnodion Rhywogaethau a gedwir gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru at Anghenion Tystiolaeth ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 22 CCALl (LERCs) v1.0.pdf
52 tudalen, 1.9MB
a hefyd y atodiad technegol
File Report 22D LERCS - Species classification datafile 5Apr2019.xlsx
(Spreadsheet file) 1.5MB
Adroddiad 23: Opsiynau ar gyfer Dangosydd Synthetig 44 'Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Bioamrywiaeth)PDF icon ERAMMP Adroddiad 23 Dangosydd 44 v1.0.pdf
13 tudalen, 260KB
Adroddiad 24: Cyfrifon Cyfalaf Naturiol Cenedlaethol Cymru - Cyfrifon Gwasanaethau Ecosystemau ar gyfer Coetiroedd, Tir Ffermio Chynefinoedd Dŵr CroywPDF icon ERAMMP Adroddiad 24 CNCC (NNCA) v1.0.pdf
47 tudalen, 540KB

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 ym mis Medi 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.