Available Translations:

ERAMMP 

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad 11: Crynodeb Blwyddyn 1PDF icon ERAMMP Adroddiad 11 Crynodeb Blwyddyn-1 v1.2.pdf
35 tudalen, 1.5MB
Adroddiad 12: Modelu ‘Quick Start’ (Cyfnod 1)

PDF icon ERAMMP Adroddiad 12 QuickStart-1 v1.2.pdf
78 tudalen, 5.5MB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon ERAMMP Rpt-12TA1 QuickStart-1 Technical Annex v1.2.pdf
71 tudalen, 8.1MB

Adroddiad 13: Platfform Modelu Integredig (PMI)PDF icon ERAMMP Adroddiad 13 PMI (IMP) v1.0.pdf
16 tudalen, 690KB

Adroddiad 14: Datblygu Dulliau Mapio Cynefinoedd ar Raddfa Lai
PDF icon ERAMMP Adroddiad 14 Mapio Cynefinoedd (Habitat) v1.0.pdf
8 tudalen, 145KB
Adroddiad 15: Dethol Sgwariau Arolwg Maes ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 15 Dethol Sgwariau Arolwg (Square) v1.0.pdf
14 tudalen, 225KB
Adroddiad 16: Adolygiad Gweithgareddau Monitro Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 16 Adolygiad Monitro CNC (NRW) v1.0.pdf
14 tudalen, 195KB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon Report 16TA1 NRW Monitoring Review Technical Annexes v1.0.pdf
18 tudalen, 455KB
Adroddiad 17: Adolygiad Monitro CoetiroeddPDF icon ERAMMP Adroddiad 17 Adolygiad Coetiroedd (Woodland) v1.0.pdf
24 tudalen, 290KB
Adroddiad 18: Technolegau i Gasglu Tystiolaeth ynghylch Erydiad PriddPDF icon ERAMMP Adroddiad 18 Erydiad Pridd (Erosion) v1.0.pdf
26 tudalen, 530KB
Adroddiad 19: Adolygiad Monitro Rhyngwyneb Tir a MôrPDF icon ERAMMP Adroddiad 19 Rhyngwyneb Tir a Mor (LSI) v1.0.pdf
20 tudalen, 490KB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon Report 19TA1 LSI Technical Annex v1.0.pdf
46 tudalen, 1.1MB
Adroddiad 20: Ailddadansoddi data ar gyfer SoNaRRPDF icon ERAMMP Adroddiad 20 SoNaRR v1.0.pdf
20 tudalen, 1.2MB
Adroddiad 21: Adolygu Tueddiadau mewn Carbon UwchbriddPDF icon ERAMMP Adroddiad 21 Carbon Uwchbridd (SoilC) v1.0.pdf
26 tudalen, 785KB
Adroddiad 22: Adolygiad o Gyfraniad Cofnodion Rhywogaethau a gedwir gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru at Anghenion Tystiolaeth ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 22 CCALl (LERCs) v1.0.pdf
52 tudalen, 1.9MB
a hefyd y atodiad technegol
File Report 22D LERCS - Species classification datafile 5Apr2019.xlsx
(Spreadsheet file) 1.5MB
Adroddiad 23: Opsiynau ar gyfer Dangosydd Synthetig 44 'Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Bioamrywiaeth)PDF icon ERAMMP Adroddiad 23 Dangosydd 44 v1.0.pdf
13 tudalen, 260KB
Adroddiad 24: Cyfrifon Cyfalaf Naturiol Cenedlaethol Cymru - Cyfrifon Gwasanaethau Ecosystemau ar gyfer Coetiroedd, Tir Ffermio Chynefinoedd Dŵr CroywPDF icon ERAMMP Adroddiad 24 CNCC (NNCA) v1.0.pdf
47 tudalen, 540KB

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 ym mis Medi 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) Adolygiad Pecyn Tystiolaeth (2019)

Mae’r Adolygiad Pecyn Tystiolaeth SFS yw casgliad o adroddiadau ac atodiadau technegol sy’n distyllu’r meddylfryd academaidd cyfoes ar ystod eang o bynciau arbenigol amaethyddol ac amgylcheddol. 

Adroddiad 10a: Dadansoddiad IntegredigPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10a Dadansoddiad Integredig.pdf
27 tudalen, 391KB
Adroddiad 10b: Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10b Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd.pdf
26 tudalen, 314KB
Atodiad 1: Rheoli Maeth y Pridd (SNM) PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 1 Rheoli maethynnau pridd ar gyfer tir wedii wella v1.1.pdf
22 tudalen, 472KB
Atodiad 2: Rheoli’r BorfaPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 2 Rheoli Porfa v1.1.pdf
30 tudalen, 619KB
Atodiad 3: Rheoli Carbon y PriddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 3 Rheoli Carbon Pridd v1.1.pdf
70 tudalen, 929KB
Atodiad 4: Adeiladu Cadernid yr EcosystemPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 4 Adeiladu Cadernid yr Ecosystem v1.1.pdf
62 tudalen, 746KB
Atodiad 5: Adeiladu Cadernid mewn Systemau FfermyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 5 Adeiladu gwytnwch mewn systemau fferm v1.1.pdf
26 tudalen, 384KB
Atodiad 6: Ariannu Cyhoeddus a PhreifatPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 6 Cyllid cyhoeddus a phreifat v1.1.pdf
24 tudalen, 406KB
Atodiad 7: Defnyddio Systemau i Ostwng Allyriadau Nwyon Tŷ GwydrPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
31 tudalen, 887KB
Atodiad 8: Gwella Ansawdd yr Aer a LlesPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
68 tudalen, 677KB
Atodiad 9: Lleihau LlifogyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 9 Lleihau llifogydd v1.1.pdf
24 tudalen, 375KB

Opsiynau ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol integredig newydd ar gyfer Cymru (“Dewisiadau’r Dyfodol”) (Tachwedd 2016)

Prosiect i adnabod opsiynau ac i ddatblygu argymhellion sydd wedi eu cytuno, ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol yn eu cyfanrwydd i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Adroddiad Prosiect - Crynodeb Gweithredol: Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen)PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Executive-Summary-2016-11-30.pdf
(3 tudalen) 804KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno: Adrodd ar brosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellionPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-Summary-2016-11-30.pdf
(13 tudalen) 1.5MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad  Yr adroddiad cyfanPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-2016-11-30.pdf
(56 tudalen) 2.3MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau  Atodiadau'r adroddiadPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Appendices-2016-10.pdf
(254 tudalen) 5.6MB

Papurau Briffio Technolegol Opsiynau’r Dyfodol (Tachwedd 2016)

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y DinesyddPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Citizen-Science-2016-11-30.pdf
1.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu DearPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Earth-Observation-2016-11-30.pdf
2.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddolPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Molecular-Environmental-DNA-2016-11-30.pdf
1.4MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a GwybodegPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Data-Informatics-2016-11-30.pdf
520KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr CroywPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Freshwater-Monitoring-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb BrysPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Emergency-Response-2016-11-30.pdf
700KB

GMEP (Gorffennaf 2017)

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.

Cipolwg ar ganlyniadau RhMGGPDF icon GMEP-Glance-2017.pdf
1.2MB

Adroddiad Terfynol RhMGG, Crynodeb Gweithredol

PDF icon GMEP-Final-Report-Exec-Summ-2017.pdf
5.9MB
Adroddiad terfynol RhMGGPDF icon GMEP-Final-Report-2017.pdf
6.6MB
Atodiadau i adroddiad terfynol RhMGGPackage icon GMEP-Final-Report-Annexes2017.zip
33MB
Prif wefan Prosiect RhMGGhttps://gmep.wales/cy

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.