Available Translations:

Dewiswch faes pwnc 

I fynd yn uniongyrchol at adroddiad wedi'i rifo, teipiwch www.erammp.wales/NN yn y blwch cyfeiriadau - lle mae rhif yr adroddiad yn NN.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl gwahanol gytundebau masnach ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill yr amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.