Available Translations:

ERAMMP 

Adroddiadau Blwyddyn 1

Cynhyrchwyd cyfres o adroddiadau ac adolygiadau yn flwyddyn gyntaf y Rhaglen ERAMMP:
(Mae rhai dogfennau wedi'u hadolygu ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Bydd manylion ar y newidiadau yn y blwch hanes fersiwn yn y ddogfen)

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 11: Crynodeb Blwyddyn 1 PDF icon ERAMMP Adroddiad 11 Crynodeb Blwyddyn 1 (Summary) v1.1.pdf

Emmett, B., Alexander, M., Alison, J ., Anthony, S., Ballinger, R., Bell, C., Bowgen, K., Cooper, D., Cosby, J., Dickie, I., Ditchburn, B., Edwards, F., Engledew, M.; Fitch, A.; Frost, N.; Garbutt, R.A.; Gooday, R.; Hatfield, J.; Henrys, P., Hull, S., Jenkins, T., Jones, L., Kettel, E., Logie, M., Lyons, H., Maclean, K., Mant, J., Maskell, L.C., Matthews, R., Petr, M., Powney, G.R., Read, D., Robinson, D.A., Siriwardena, G., Smart, S.M., Steadman, C., Thomas, A., Thomas, D., Thomas, T., Tye, A., Vieno, M., Williams, B. & Wood, C. (2019) Rhaglen Fonitro a Modelu Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 11: Crynodeb Blwyddyn 1. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect Canolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 12: Modelu ‘Quick Start’ (Cyfnod 1) PDF icon ERAMMP Adroddiad 12 QuickStart v1.1.pdf a hefyd y PDF icon ERAMMP Rpt 12TA1 QuickStart-1 Technical Annex v1.1.pdf

Cosby, B.J., Thomas, A., Emmett, B.A., Anthony, S.,  Bell, C., Carnell, E., Dickie, I., Fitch, A., Gooday, R., Kettel, E., Jones, M.L., Matthews, R., Petr, M., Siriwardena, G.,  Steadman, C., Thomas, D., Williams, B & Vieno, M. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 12: Modelu ‘Quick Start’ (Cyfnod 1). Adroddiad i Lywodraeth Cymru / Contract C210/2016/2017 Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 13: Platfform Modelu Integredig (PMI) PDF icon ERAMMP Adroddiad 13 PMI.pdf

Dunford, R., Harrison, P., Alison, J., Anthony, S., Beauchamp, K., Bell, C., Brown, M., Cooper, J., Cosby, B., Dickie, I., Emmett, B.A., Gooday, R., Hollaway, M., Holman, I., Matthews, R., Norris, D., Petr, M., Smart, S.M., Sandars, D., Thomas, A., Trembath, P., Van Oijen, M., Vieno, M., Watkins, J., West, B. & Williams, A. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 13: Platfform Modelu Integredig (PMI) – Diweddariad. Adroddiad i Lywodraeth Cymru / Contract C210/2016/2017 Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 14: Monitro Ymatebol Rhan 2 – Datblygu Dulliau Mapio Cynefinoedd ar Raddfa Lai PDF icon ERAMMP Adroddiad 14 Mapio Cynefinoedd.pdf

Smart, S.M. & Freeman, S. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP). Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 14: Monitro Ymatebol Rhan 2 – Datblygu Dulliau Mapio Cynefinoedd ar Raddfa Lai. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 15: Monitro Ymatebol Rhan 1 - Dethol Sgwariau Arolwg Maes ERAMMP PDF icon ERAMMP Adroddiad 15 Dethol Sgwariau Arolwg.pdf

Alison, J., Henrys, P., Smart, S.M., Siriwardena, G. & Emmett, B.A. (2019 Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 15: Monitro Ymatebol Rhan 1 - Dethol Sgwariau Arolwg Maes ERAMMP. Adroddiad i Lywodraeth Cymru / Contract C210/2016/2017 Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 16: Adolygiad Gweithgareddau Monitro Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac ERAMMP PDF icon ERAMMP Adroddiad 16 Adolygiad Monitro CNC.pdf a hefyd y PDF icon ERAMMP Rpt 16TA1 NRW Monitoring Review Technical Annexes.pdf

Emmett, B.A., Maskell, L., Read, D., Robinson, D.A., Smart, S.M., Garbutt, R.A. & Williams, B. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 16: Adolygiad Gweithgareddau Monitro Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac ERAMMP. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Canolfan Ecoleg a Hydroleg, Prosiect NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 17: Adolygiad Monitro Coetiroedd PDF icon ERAMMP Adroddiad 17 Adolygiad Coetiroedd.pdf

Emmett, B.A., Ditchburn, B., Jenkins, T., Maskell, L., Smart, S.M & Williams, B. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 17: Adolygiad Monitro Coetiroedd. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 18: Technolegau i Gasglu Tystiolaeth ynghylch Erydiad Pridd PDF icon ERAMMP Adroddiad 18 Erydiad Pridd.pdf

Tye, A. & Robinson, D.A. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 18: Technolegau i Gasglu Tystiolaeth ynghylch Erydiad Pridd. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Canolfan Ecoleg a Hydroleg, Prosiect NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 19: Adolygiad Monitro Rhyngwyneb Tir a Môr PDF icon ERAMMP Adroddiad 19 Rhyngwyneb Tir a Mor.pdf a hefyd y PDF icon ERAMMP Rpt 19TA1 LSI Technical Annex.pdf

Garbutt, R.A., Alexander, M., Ballinger, R., Bowgen, K., Cooper, D.,  Frost, N.,  Hull, S., Jones, L. & Mant, J.  (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) – Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 19: Adolygiad Monitro Rhyngwyneb Tir a Môr. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Canolfan Ecoleg a Hydroleg Prosiect NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 20: Dadansoddiad GMEP heb ei Gwblhau Rhan 1 - Ailddadansoddi data ar gyfer SoNaRR PDF icon ERAMMP Adroddiad 20 SoNaRR.pdf

Maskell, L., Alison, J. & Smart, S.M. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 20: Dadansoddiad GMEP heb ei Gwblhau Rhan 1 - Ailddadansoddi data ar gyfer SoNaRR. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 21: Dadansoddiad GMEP i Ddod Rhan 2 - Adolygu Tueddiadau mewn Carbon Uwchbridd o CS2007 i GMEP 2013-2016 PDF icon ERAMMP Adroddiad 21 Carbon Uwchbridd.pdf

Alison, J., Emmett, B.A., Robinson, D.A., Smart, A.M. & Thomas, A. (2019) Rhaglen Fonitro a Modelu Materion Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 21: Dadansoddiad GMEP i Ddod Rhan 2 - Adolygu Tueddiadau mewn Carbon Uwchbridd o CS2007 i GMEP 2013-2016.  Adrodd i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect Canolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 22: Adolygiad o Gyfraniad Cofnodion Rhywogaethau a gedwir gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru at Anghenion Tystiolaeth ERAMMP File ERAMMP Adroddiad 22 CCALl.pdf a hefyd y File ERAMMP Rpt 22D LERCS - Species classification datafile 5Apr2019.xlsx

Smart, S.M., Maskell, L.C., Hatfield, J., Logie, M. & Powney, G.R.  (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 22: Adolygiad o Gyfraniad Cofnodion Rhywogaethau a gedwir gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru at Anghenion Tystiolaeth ERAMMP. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad y Flwyddyn 1af 23: Opsiynau ar gyfer Dangosydd Synthetig 44 'Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Bioamrywiaeth) PDF icon ERAMMP Adroddiad 23 Dangosydd 44.pdf

Smart, S.M. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) - Adroddiad y Flwyddyn 1af 23: Opsiynau ar gyfer Dangosydd Synthetig 44 'Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Bioamrywiaeth). Adroddiad i Lywodraeth Cymru / Contract C210/2016/2017 Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 24: Cyfrifon Cyfalaf Naturiol Cenedlaethol Cymru - Cyfrifon Gwasanaethau Ecosystemau ar gyfer Coetiroedd, Tir Ffermio Chynefinoedd Dŵr Croyw PDF icon ERAMMP Adroddiad 24 CNCC.pdf

Engledew, M., Maclean, K., Thomas, T., Fitch, A., Robinson, D.A. & Jones, L. (2019) Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) - Adroddiad Blwyddyn 1 ERAMMP 24: Cyfrifon Cyfalaf Naturiol Cenedlaethol Cymru - Cyfrifon Gwasanaethau Ecosystemau ar gyfer Coetiroedd, Tir Ffermio Chynefinoedd Dŵr Croyw. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Canolfan Ecoleg a Hydroleg Prosiect NEC06297.

Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae’r Adolygiad Pecyn Tystiolaeth SFS yw casgliad o adroddiadau ac atodiadau technegol sy’n distyllu’r meddylfryd academaidd cyfoes ar ystod eang o bynciau arbenigol amaethyddol ac amgylcheddol. 

Adroddiad 10a: Dadansoddiad Integredig (Gorffennaf 2019) 27 tudalen, 391KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10a Dadansoddiad Integredig.pdf

Emmett, B.A., Alison, J., Braban, C., Dickie, I., Gunn, I.D.M., Healey, J., Jenkins, T., Jones, L., Keenleyside, C.B., Lewis-Reddy, E., Martineau, A.H., Newell-Price, J.P., Old, G.H., Pagella, T., Siriwardena, G.M., Williams, A.G., Williams, A.P. & Williams, J.R.. (2019). Report 10a: Integrated Analysis. Yn Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad Tystiolaeth Ffermio Gynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Canolfan Ecoleg & Hydroleg Prosiect NEC06297.

Adroddiad 10b: Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd (Gorffennaf 2019) 26 tudalen, 314KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10b Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd.pdf

Emmett, B.A., Alison, J., Braban, C., Dickie, I., Gunn, I.D.M., Healey, J., Jenkins, T., Jones, L., Keenleyside, C.B., Lewis-Reddy, E., Martineau, A.H., Newell-Price, J.P., Old, G.H., Pagella, T., Siriwardena, G.M., Williams, A.G., Williams, A.P. & Williams, J.R.. (2019). Adroddiad 10b: Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth ar Gynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Atodiad Technegol 1: Rheoli Maeth y Pridd (SNM) (Gorffennaf 2019) 22 tudalen, 472KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 1 Rheoli maethynnau pridd ar gyfer tir wedii wella.pdf

Williams J.R., Newell Price, J.P., Williams, A.P., Gunn, I.D.M. & Williams A.G. (2019). Atodiad Technegol 1: Rheoli maethynnau pridd ar gyfer tir wedi’i wella. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect NEC06297 y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg

Atodiad Technegol 2: Rheoli’r Borfa (Gorffennaf 2019) 30 tudalen, 619KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 2 Rheoli Porfa.pdf

Newell Price, J.P., Siriwardena, G.M., Williams, A.P., Alison, J. a Williams, J.R. (2019). Atodiad Technegol 2: Rheoli Porfa. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg Prosiect NEC06297.

Atodiad Technegol 3: Rheoli Carbon y Pridd (Gorffennaf 2019) 70 tudalen, 929KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 3 Rheoli Carbon Pridd.pdf

Alison, J., Thomas, A., Evans, C.D., Keith, A.M., Robinson, D.A., Thomson, A., Dickie, I., Griffiths, R.I., Williams, J., Newell-Price, J.P., Williams, A.G., Williams, A.P., Martineau, A.H., Gunn, I.D.M. & Emmett, B.A. (2019). Atodiad Technegol 3: Rheoli Carbon Pridd. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect NEC06297 y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg

Atodiad Technegol 4: Adeiladu Cadernid yr Ecosystem (Gorffennaf 2019) 62 tudalen, 746KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 4 Adeiladu Cadernid yr Ecosystem.pdf

Keenleyside, C.B., Beaufoy, G., Alison, J., Gunn, I.D.M., Healey, J., Jenkins, T., Pagella, T. & Siriwardena, G.M. (2019). Technical Annex 4: Building ecosystem resilience. In Environment and Rural Affairs Monitoring & Modelling Programme (ERAMMP): Adolygiad Tystiolaeth Ffermio Gynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Canolfan Ecoleg & Hydroleg Prosiect NEC06297.

Atodiad Technegol 5: Adeiladu Cadernid mewn Systemau Ffermydd (Gorffennaf 2019) 26 pages, 384KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 5 Adeiladu gwytnwch mewn systemau fferm.pdf

Lewis-Reddy, E., Turner, C. & Williams, P. (2019). Atodiad Technegol 5: Adeiladu gwytnwch mewn systemau fferm. Yn Rhaglen Fonitro a Modelu Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad Tystiolaeth Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adrodd i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect Canolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Atodiad Technegol 6: Ariannu Cyhoeddus a Phreifat (Gorffennaf 2019) 24 tudalen, 406KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 6 Cyllid cyhoeddus a phreifat.pdf

Keenleyside, C.B., Dickie, I., Alison, J., Lewis-Reddy, E. a Siriwardena, G.M. (2019). Atodiad Technegol 6: Cyllid cyhoeddus a phreifat. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect NEC06297 y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg.

Atodiad Technegol 7: Defnyddio Systemau i Ostwng Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Gorffennaf 2019) 31 tudalen, 887KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 7 Defnyddio systemau i ostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr.pdf

Martineau, A.H., Williams, A.G., Chadwick, D. & Thomson, A. (2019). AtodiadTechnrgol 7: Defnyddio systemau i ostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg Prosiect NEC06297.

Atodiad Technegol 8: Gwella Ansawdd yr Aer a Lles (Gorffennaf 2019) 68 tudalen, 677KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant.pdf

Jones, L., Bealey, B., Braban, C., Martineau, H., Williams, A. & Dragosits, U. (2019). Atodiad Technegol 8: Gwella ansawdd aer a llesiant Yn Rhaglen Fonitro a Modelu Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad Tystiolaeth Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adrodd i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect Canolfan Ecoleg a Hydroleg NEC06297.

Atodiad Technegol 9: Lleihau Llifogydd (Gorffennaf 2019) 24 tudalen, 375KB PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 9 Lleihau llifogydd.pdf

Keenleyside, C.B., Old G.H. (2019). Atodiad Technegol 9: Lleihau Llifogydd. Yn Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP): Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017). Prosiect NEC06297 y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg.

 

Opsiynau ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol integredig newydd ar gyfer Cymru (“Dewisiadau’r Dyfodol”)

Prosiect i adnabod opsiynau ac i ddatblygu argymhellion sydd wedi eu cytuno, ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol yn eu cyfanrwydd i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Adroddiad Prosiect - Crynodeb Gweithredol: Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen)

804KB PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Executive-Summary-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno: Adrodd ar brosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellion
1.5MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-Summary-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad  Yr adroddiad cyfan, (56 tudalen)
2.3MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau  Atodiadau'r adroddiad (254 tudalen)
5.6MB PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Appendices-2016-10.pdf

Papurau Briffio Technolegol Opsiynau’r Dyfodol

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y Dinesydd (2016)
1.8MB PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Citizen-Science-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu Dear (2016)
2.8MB PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Earth-Observation-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddol (2016)
1.4MB PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Molecular-Environmental-DNA-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a Gwybodeg (2016)
520KB PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Data-Informatics-2016-11-30.pdf 

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr Croyw (2016)
PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Freshwater-Monitoring-2016-11-30.pdf

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb Brys (2016)
700KB  PDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Emergency-Response-2016-11-30.pdf

GMEP

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.

Cipolwg ar ganlyniadau RhMGG (Gorffennaf 2017) 1.2Mb PDF icon GMEP-Glance-2017.pdf

Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG (Gorffennaf 2017) 5.7MB PDF icon GMEP-Final-Report-Exec-Summ-2017.pdf

Adroddiad terfynol RhMGG (Gorffennaf 2017) 6.6MB PDF icon GMEP-Final-Report-2017.pdf

Atodiadau i adroddiad terfynol RhMGG (Gorffennaf 2017) 33MB Package icon GMEP-Final-Report-Annexes2017.zip

Prif wefan Prosiect RhMGG: https://gmep.wales/cy